Miguel Pro Groepsraad

Miguel Pro Groepsraad

Omdat het staflokaal niet warm te krijgen is hebben we de groepsraad deze maal verplaats naar het Robben-lokaal, waar het maar liefst 15 graden was!

De groepsraad is op bestuurlijk vlak het hoogste orgaan van de scoutinggroep. Zij vergadert tenminste twee keer per jaar. Onderwerpen die de groepsraad aangaan zijn: speltechnisch beleid, speltakzaken, groepsactiviteiten, (her)benoeming groepsbestuursleden, benoeming stafleden en teamleiders.

De groepsraad bestaat uit het Groepsbestuur en de leiding. Bij de Miguel pro wordt de groepsraad ongeveer 10 maal per jaar gehouden.

Gijsbert (Voorzitter Dagelijks bestuur), Bart en Ivo (Beiden leiding bij de Vikingen)