Admiraliteit weekend 2012

Admiraliteit weekend 2012

Ook dit jaar zijn we weer afgereisd met een kleine delegatie naar het Admiraliteit Weekend. Dit kamp wordt jaarlijks georganiseerd door Admiraliteit 16. Samen met de andere vier waterscouting groepen uit de regio gaan we dan een weekend zeilen, roeien en wrikken. En dit allemaal in wedstrijd verband.

Dit jaar hebben we helaas geen wedstrijd gewonnen maar zijn wel 2de geworden met het weekendspel!