Groepsraad

De groepsraad is op bestuurlijk vlak het hoogste orgaan van de Miguel Pro. Binnen de zeeverkenners heeft de groepsraad ook wel Vlootraad, maar zoals gebruikelijk hanteert de Miguel Pro voor zo’n beetje alles een eigen naam.

De Groepsraad vergadert zo’n tien maal per jaar. Onderwerpen die de groepsraad aangaan zijn ondermeer het speltechnisch beleid, speltakzaken, groepactiviteiten, (her)benoeming groepsbestuursleden en de  benoeming stafleden en teamleiders. In de groepsraad vind ook de evaluatie van kampen en activiteiten plaats en wordt het onderhoud van de vloot besproken.

De groepsraad gaat een maal per jaar op stafweekend (zonder ‘r’).

Samenstelling Groepsraad

De Groepsraad bestaat bij de Miguel Pro uit:

  • De leiding van de Bevers, Robben, Vikingen en Wilde Vaart
  • Het Groepsbestuur
  • De Tentenbeheerder
  • De voorzitter van de Stam
  • De voorzitter van de Maaslanders

De voorzitter van het Groepsbestuur is tevens de voorzitter van de Groepsraad, sinds begin 2011 is dat Martijn van de Spreng.

Hetgeen in de groepsraad wordt besproken wordt in notulen vastgelegd. In het archief van de Miguel Pro zijn de notulen vanaf 1964 verzameld.