Waterscouting

Waterscouting is een specialisatie binnen Scouting Nederland. Jongens en meisjes vanaf 5 jaar maken deel uit van zelfstandige waterscoutinggroepen, zoals de Miguel Pro.

Waterscouting is de verzamelnaam voor alle waterspeltakken en komt dus in de plaats voor het oude ‘waterwerk’. De naam waterscouting ontstond toen in 1970 de Wesselgroep in Vlaardingen een naam moest verzinnen voor de gemengde zeeverkennerswacht. Het was de eerste groep in Nederland met een gemengde welpenhorde waaruit een gemengde zeeverkenners en -sterswacht voortkwam.

Het programma voor waterscouts zou over het algemeen gelijk moeten zijn aan dat van alle andere Scouts, maar het zwaartepunt ligt bij het varen en alles eromheen, naast of in plaats van bij pionieren en kamperen. Zeeverkenners volgen het landelijke CWO-opleidingsprogramma dat ook door door alle zeilscholen gebruikt wordt. Verbonden met het CWO is MBL (machtiging bootsleiding).

Ze varen over het algemeen in de speciaal voor waterscouting ontwikkelde lelievletten. Er zijn verschillende regionale en nationale wedstrijden voor lelievletten. Zo zijn er de regionale kwalificaties voor het Nederlands Kampioenschap. De Landelijke Scouting ZeilWedstrijden] vinden elk jaar plaats bij de Zeilschool Scouting Nederland te Harderhaven. Naast nationale wedstrijden zijn er ook andere grote wedstrijden. De Kaagcup Zeilwedstrijden op de Kagerplassen bij Leiden zijn bijvoorbeeld erg groot. Meer dan 300 vletten strijden dan om de eerste plek in de Kaagcup.

Verder is er om de vier jaar het Nationale Waterkamp (Nawaka), waar ontzettend veel groepen gezamenlijk een zomerkamp hebben (circa 5.500 deelnemers). Tevens wordt er jaarlijks regionale waterkampen georganiseerd, zoals Noordelijk Waterkamp ofwel Nowaka (Groningen, Drente), Zeeuws Waterkamp Zewaka en EUSK in Friesland.

Waterscoutinggroepen zijn onderverdeeld in Admiraliteiten. Een Admiraliteit bestaat uit een aantal Waterscoutinggroepen die bij elkaar in de buurt zitten. De Miguel Pro maakt samen met de Musinga Rijn uit Wageningen, Scouting Rijnwaarden uit Lobith, Abel Tasman uit Giesbeek en De Geuzen uit Arnhem deel uit van Admiraliteit No. 16, beter bekend als Admiraliteit Neder Rijn.

Remko Noor, Voorzitter van Admiraliteit Neder Rijn opent het Admiraliteitsweekend in 2007 (Giesbeek)

De admiraliteit coördineert de programmatische en nautisch technische zaken zoals de waarborging van de veiligheid op en rond het water voor scoutingleden. De admiraliteit verzorgt trainingen voor kaderleden van de groepen en examineert de nautisch technische trainingen van de jeugdleden. Daarnaast zorgt de admiraliteit voor de keuring van de boten van de groepen.

Admiraliteit Neder Rijn organiseert daarnaast verschillende activiteiten voor de groepen. Zo wordt om het jaar de Berentocht georganiseerd. Dit is een roeiwedstrijd voor alle jeugdleden vanaf 14 jaar en kaderleden. Tijdens dit weekend wordt op dag 1 van Arnhem naar De Bijland geroeid. Op dag 2 zal de tocht terug gaan naar Arnhem waar vervolgens de winnaar bekend wordt gemaakt.

Tijdens het Pinksterweekend organiseert de admiraliteit het Admiraliteitsweekend. Tijdens dit weekend vinden de regionale roei-, wrik- en zeilwedstrijden plaats. De winnaar van de regionale zeilwedstrijden mag na dit weekend mee doen aan de landelijke zeilwedstrijden. Maar naast wedstrijden is er een groot spel waar alle jeugdleden van de admiraliteit aan meedoen, is er ’s avonds een kampvuur en is er een informeel samenzijn voor de kaderleden van de admiraliteit.