De Laatste Opkomst, het was gezellig!

De Laatste Opkomst, het was gezellig!

Het was een geweldig feest afgelopen zaterdag, meer dan 130 mensen waren aanwezig op de Laatste Opkomst op het oude hoofdkwartier aan de Nieuwe Havenweg. Langs deze weg wil ik namens alle leden van de Miguel Pro de aanwezigen bedanken voor de gezelligheid die men meebracht, en natuurlijk ook voor de vele zeer gulle bijdragen! Er is maar liefst € 923,02 verzameld en bijgeschreven op de Miguel Pro bankrekening, een bedrag dat volledig ten goede komt aan de verhuizing en de kosten die hieraan verbonden zijn.

[nggallery id=103]

Tijdens de laatste opkomst hebben verschillende mensen te kennen gegeven lid te willen worden van de Maaslanders en/of de Club van 100, iets waar de Miguel Pro erg blij mee is! Meer informatie over beide initiatieven is onderstaand weergegeven:

Maaslanders

Club van voornamelijk (oud) leden die verbonden willen blijven met de Miguel pro. De Maaslanders komen een paar keer per jaar bijeen op de haven om een biertje te drinken en bieden desgewenst nu en dan de helpende hand bij (onderhouds)werkzaamheden. Uiteraard kan je als Maaslanders met je vrienden of oude baksmaten in de zomer een schouw of vlet meenemen om eens een stuk te gaan zeilen. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 25,- per jaar. Contactpersonen voor de Maaslanders zijn Peter Boekhorst, Jan Smulders en Martijn van de Spreng.

Lid worden van de Maasalnders kan door een mail te sturen naar info@miguelpro.nl of telefonisch bij Martijn van de Spreng (06-13551747), Peter Boekhorst (06-10244770) of Jan Smulders (026-3340941).

Club van 100

De club van 100 bestaat uit een club van personen en bedrijven die de Miguel Pro een warm hart toedragen en jaarlijks € 100,- doneren.

Het geld dat de Club van 100 doneert wordt gebruikt voor doelgerichte uitgaven, die 100% ten goede komen aan onze leden. Het Groepsbestuur zal jaarlijks besluiten voor welke uitgaven de donaties van de Club van 100 aangewend zullen worden.

Middels deze weg bedankt ik oud-lid Ton Evers, die zich de ochtend na de laatste opkomst direct heeft aangemeld voor de Club van 100. Ton bedankt!

Lid worden van de Club van 100 kan door een mail te sturen naar info@miguelpro.nl of telefonisch bij Martijn van de Spreng (06-13551747).

TOT SLOT -> Admiraliteitsweekend

Tot slot wil ik er iedereen op wijzen dat aankomend weekend het Admiraliteitsweekend is. Dit jaar zijn we weer te gast bij de Abel Tasman aan de Rhedense Veerweg in Giesbeek. Uiteraard zijn al onze oud-leden van harte welkom om even langs te komen, en wellicht vanaf de kant even mee te juichen/roepen/schreeuwen/brullen tijden de roei- en wrikwedstrijden.

Zaterdag 11 juni, 19:30 – 21:30 Roeiwedstrijden

Zondag 12 juni, 19:00 – 21:30 Wrikwedstrijden

Je kan gewoon gezellig langskomen op het Admiweekend, aanmelden is niet nodig!

Met vriendelijk groet,
Martijn van de Spreng
Waterscouting Miguel Pro Arnhem