Botenkeuring op Admi

Botenkeuring op Admi

Omdat de Miguel Pro niet alle boten op tijd klaar had zijn de schouwen op het Admiraliteitsweekend gekeurd. De snor zou afgekeurd worden omdat de naam er niet op stond, wat ter plekke Gefixed is.

image