Bezuinigingen

Bezuinigingen

De Politieke Maandag van 31 januari: besluitvorming

Over welke onderwerpen besluit de Arnhemse raad op de Politieke Maandag van 31 januari?

Bezuinigingsvoorstellen: wordt vervolgd

Deze maand stonden de Politieke Maandagen in het teken van de bezuinigingsvoorstellen. Op 10 januari konden de raads- en commissieleden vragen stellen aan het college over de voorstellen. Een week later gaven burgers en organisaties hun mening over de voorstellen. In februari raadpleegt het college de stad over de bezuinigingen. De raad besloot op 24 januari de uitkomsten daarvan af te wachten. Eind maart ontvangt de raad een definitief voorstel van het college over de bezuinigingen. De raad zal dit voorstel in april bespreken.

De agenda van de Politieke Maandag van 31 januari 2011

Deze maand besteedde de raad veel aandacht aan de bezuinigingsvoorstellen. Daardoor heeft de agenda van 31 januari een beperkt aantal onderwerpen.

De avond start zoals altijd met mondelinge vragen van de raadsleden. Welke vragen dat zijn, leest u in het overzicht.

Aan de volgende onderwerpen besteedt de raad vanavond bijzondere aandacht:

  • Afscheid van het raadslid de heer R.H. Kreeft van de fractie van de PvdA
  • Installatie van het raadslid G.M.H. Vink-Schutte van de fractie van de PvdA.
  • Vaststellen bestemmingsplan “Malburgen Dijkzone Oost”

Wilt u meer weten over één van de onderwerpen, dan kunt u de stukken bekijken die aan de agenda zijn gekoppeld. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de griffie.

Live-uitzending via internet

U kunt de Politieke Maandagen op het Stadhuis bezoeken, maar u kunt de meningsvormende en besluitvormende vergaderingen ook live volgen via het internet. De informatieve vergaderingen worden zoveel mogelijk live uitgezonden. Ook het onderdeel Inspreken, Rondvraag en Mededelingen kunt u altijd live bekijken.